Laupäev, 24 september 2016 
     

AVALEHT
OÜ UNIBOX on Harjumaal Kalesil asuv puit- ja vineertaarat valmistav ning pakendamisega (Eesti piires) tegelev ettevõte. Meie töötajatel on antud valdkonnas üle kümne aastane töökogemus ja me oleme valmistanud kaste nii Rootsi, Taani, Hollandi, Soome kui ka Saksamaa ettevõtetele.

Meie poolt kasutatav uudne tehnoloogia ning ajakohased seadmed tagavad toodangu kvaliteedi, milline rahuldab ka kõige karmimaid nõudmisi ja Teie soove nii gabariitide kui ka vastupidavuse osas.

Tootmises kasutame me ainult kvaliteetseid ja ökoloogiliselt puhtaid materjale ning kogu meie toodang vastab Euroopa standarditele ja Euroopa keskkonnakaitsenõuetele, mida kinnitab ka vastav sertifikaat. Meie toodangut võib prügitöötlusseadmetes ohutult ladustada ja põletada.

Unibox OÜ Keskkonnapoliitika:
Järgime puit- ja vineerpakendite tootmise ning pakendamise vallas säästva arengu printsiipi, et hoida meie elukeskkonda.

Elukeskkonna kaitsmiseks:
Määratleme meie tegevusega seotud keskkonnaaspektid ja nende võimaliku mõju keskkonnale
Minimeerime oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid
Kasutame keskkonnasõbralikke materjale ja tehnoloogiaid
Kasutame säästlikult kõiki ressursse ja järgime meie tegevusvaldkonnaga kaasnevaid seadusandlusest tulenevaid nõudeid
Kalesi, Aruküla, 75201 Harjumaa, Eesti ::: (+372) 603 4477 ::: (+372) 506 4132 ::: info@unibox.ee